Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

BMG Adwokaci z sukcesem reprezentowali przed sądami administracyjnymi Klienta broniącego się przed roszczeniami reprywatyzacyjnymi

Dodano 02/24/16
Od wielu lat wspieramy Klienta będącego użytkownikiem wieczystym nieruchomości znajdującej się w ścisłym centrum Warszawy, zabudowanej historycznym pałacykiem. Następcy prawni dawnych właścicieli nieruchomości, którym w okresie PRL odmówiono jej zwrotu na podstawie przepisów tzw. dekretu warszawskiego, dochodzą stwierdzenia nieważności decyzji odmownej. Organy postępowania administracyjnego stwierdziły nieważność tej decyzji, jednak nie wzięły pod uwagę obowiązujących wówczas przepisów wywłaszczeniowych, co podnosiliśmy w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Orzecznictwo w tej kwestii nie jest jednolite, jednak zarówno WSA w Warszawie, jak i NSA zgodziły się z naszym stanowiskiem, że nie jest możliwe stwierdzenie nieważności tzw. odmowy dekretowej bez zbadania, czy nie zachodziły przesłanki przewidziane w ustawie z 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, zwłaszcza jeśli w stosunku do nieruchomości wydano tzw. decyzję lokalizacyjną, co miało miejsce m.in. w tej sprawie.

Sądy administracyjne zgodziły się też z naszym stanowiskiem, że badając ważność decyzji odmownej w świetle art. 7 dekretu warszawskiego, organy administracji muszą ustalić przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, niezależnie od tego, czy uzasadnienie takiej decyzji odnosi się do tej kwestii.
 
Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3099AB90C3

Kontakt

Aleja Solidarności 155 lok. 26, Warszawa 00-877
NIP: 5223047076, Regon: 36315120300000, KRS: 0000589865