Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

ODMOWA PRZYZNANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH MUSI PODLEGAĆ SĄDOWEJ KONTROLI

Dodano 12/05/17
 
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 września 2017 r. (II GSK 3678/15) oddalił skargę kasacyjną Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i potwierdził, że pismo informujące o odrzuceniu z przyczyn formalnych wniosku o dofinansowanie przez NCBiR podlega kognicji sądu administracyjnego niezależnie od formy tego pisma.

W pisemnym uzasadnieniu wyroku (udostępnionym w grudniu 2017 r.) NSA podzielił argumenty zawarte w skardze autorstwa adw. Natalii Grzelak, na podstawie których Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił informację zawartą w piśmie NCBiR o odrzuceniu protestu złożonego przez naszego klienta z powodu odrzucenia jego wcześniejszego wniosku o dofinansowanie.

NSA przypomniał, że akt podlegający kontroli sądowo-administracyjnej może być określany w różny sposób – jako „zarządzenie”, „zawiadomienie”, „wezwanie”, czy „informacja”.  Istotą możliwości jego zaskarżenia jest charakter tego rozstrzygnięcia, a mianowicie, że jest to akt z zakresu administracji publicznej, wpływający w sposób prawnie wiążący na sytuację jednostki.

W realiach niniejszej sprawy, wniosek naszego klienta o dofinansowanie został wadliwie odrzucony z przyczyn formalnych. Złożył on protest, który nie został jednak uwzględniony przez NCBiR, co wyrażono właśnie w „informacji” skierowanej do naszego klienta. NSA uznał, że skoro skutkiem „informacji” było pozbawienie wnioskodawcy możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków publicznych (w stopniu nie mniejszym niż np. niekorzystna decyzja), to niezgodne z konstytucją byłoby pozbawienie go możliwości sądowej kontroli takiego rozstrzygnięcia, wydanego w dodatku w sposób arbitralny i opartego na niejasno określonych przesłankach.

Wskutek wyroku NSA sprawa naszego Klienta zostanie ponownie rozpatrzona przez NCBiR.

Wyrok jest prawomocny.

Kontakt

Aleja Solidarności 155 lok. 26, Warszawa 00-877
NIP: 5223047076, Regon: 36315120300000, KRS: 0000589865