Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

PRAWOMOCNA NIEWAŻNOŚĆ POLISOLOKATY LIBRA III – SĄD NAKAZUJE ZWROT WSZYSTKICH PIENIĘDZY WPŁACONYCH NA RZECZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ

Dodano 10/15/20
Prawomocna nieważność polisolokaty Libra III – Sąd nakazuje zwrot wszystkich pieniędzy wpłaconych na rzecz towarzystwa ubezpieczeń

Wyrokiem z dnia 14 października 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie przesądził, że przystąpienie przez naszego Mocodawcę do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. (tzw. polisolokata Libra III) było czynnością nieważną, a naszej Klientce należy się zwrot wszystkich opłat wpłaconych na rzecz tego towarzystwa. Sąd Apelacyjny potwierdził tym samym wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w tej sprawie.

Co do zasady, tego rodzaju umowy są przewidziane w prawie, jednak diabeł tkwi w szczegółach. W sprawie przez nas prowadzonej sądy obu instancji potwierdziły, że nieważność umowy zachodzi wtedy, gdy mechanizm określania wysokości świadczeń ubezpieczyciela nie jest przejrzysty i nie pozwala na jego weryfikację przez klienta towarzystwa. Nie jest dopuszczalne, by świadczenie ubezpieczyciela było uzależnione od czynników zupełnie nieznanych drugiej stronie umowy. Takie postanowienia są sprzeczne z naturą umowy ubezpieczenia, zwłaszcza że realna wartość rachunku osoby ubezpieczonej w ramach polisolokaty może być wielokrotnie niższa, niż suma faktycznie wpłaconych środków.

W toku procesu podnosiliśmy, że całość ryzyka związanego z umową ubezpieczenia oraz z inwestycją kapitału spoczywa w takim przypadku na konsumencie. Spadek wartości jednostek uczestnictwa w funduszu kapitałowym skutkuje tym, że ubezpieczony może otrzymać daleko niższe świadczenie ubezpieczeniowe, niż zakładano na wstępie, a ponadto po zakończeniu okresu lokowania środków może się okazać, że do wypłaty pozostaje mu dużo mniej, niż wpłacił. Tymczasem ryzyko po stronie towarzystwa ubezpieczeń jest ograniczone do minimum – nie lokuje ono własnych funduszy, nie wypłaca także świadczeń ubezpieczeniowych z własnych środków, a mimo tego osiąga zyski na przykład z tytułu opłat administracyjnych lub opłat likwidacyjnych.

Taka dysproporcja sytuacji prawnej i faktycznej pomiędzy stronami umowy ubezpieczenia nie powinna mieć miejsca, więc ubezpieczony nie jest pozbawiony szans w sporze z towarzystwem ubezpieczeń. Dzięki odpowiednio dobranej argumentacji można sprawić, by sąd nakazał towarzystwu zwrot wszystkich wpłaconych kwot, łącznie z tymi, które wpłacono na rzecz towarzystwa w toku procesu.  

Wyrok jest prawomocny.

Kontakt

Aleja Solidarności 155 lok. 26, Warszawa 00-877
NIP: 5223047076, Regon: 36315120300000, KRS: 0000589865